.RU

ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген

Дата09.06.2017өлшемі179.07 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Салалық экономика кафедрасы
«Агробизнесті ұйымдастыру» пәнінен 050807 «Агрономия» мамандығының студенттеріне арналған
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

ПавлодарМамандықтың элективті пәндер

каталогының негізінде әзірленген

жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________Н.Э.Пфейфер

2011ж.«___»__________


Құрастырушы: _________ доцент А.А. Нұрғалиева


Салалық экономика кафедрасы
«Агробизнесті ұйымдастыру» пәнінен 050807 «Агрономия» мамандығының студенттеріне арналған
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыс оқу бағдарламасы «____»_________ 20___, хаттама № ___ бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірлеген.

2011ж. «__» _________ айында кафедра отырысында ұсынылған

№ __ хаттама.
Кафедра меңгерушісі __________ С. Е. Сарсембекова 2011ж. «___»_________

Қаржы – экономикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2011ж. «__» _______ № __ хаттама
ОӘК төрағасы ___________ А.Б. Темиргалиева 2011ж. «____»_____________

КЕЛІСІЛДІ

Қаржы – экономикалық факультетінің

деканы ______________ Т.Я. Эрназаров 2011 ж. «___» ______________
МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ___________ А.А. Варакута 2011ж. «___»__________


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

2011ж. «___»__________ № ___ хаттама
Пәнді оқытудың мақсаты
«Агробизнесті ұйымдастыру» пәнін оқытудың мақсаты болып агроөнеркәсіп кешені салаларын, оның ішінде ауыл шаруашылығы экономикасының, Қазақстан Республикасының өндірістік – экономикалық көрсеткіштерін әртүрлі меншік түрлерін оқу табылады.

Пәнді игеріп білу міндеттері:

Пәннің міндеттері келесі сұрақтарды игеріп білуі болады: 1. агробизнесті ұйымдастырудың ғылыми негіздері, бизнес түрлері;

 2. әртүрлі меншіктегі АӨК кәсіпорындарының ұйымдастырушылық-экономикалық негіздері;

 3. ауылшаруашылығын орналастыруды экономикалық бағалау, агроөнеркәсіп кешенінің экономикалық тиімділігін анықтау;

 4. агробизнесті жоспарлау


Пререквизиттер

«Агробизнесті ұйымдастыру» курсын оқып білу экономикалық теория, жоғары математика, статистика және бірқатар технологиялық пәндер курсынан алған білімдеріне негізделген.


Постреквизиттер

Пәнді оқғаннан кейін әртүрлі меншіктегі агроөнеркәсіптік кешен кәсіпорындарының ұйымдастырушылық-экономикалық негіздеріне толық икемделеді, және одан әрі келесі пәндерді қарастырады «Кәсіпорын экономикасы», «Өндірістік менеджмент», «Экономикалық теория», «Нарықтық инфрақұрылым», «АӨК инфраструктурасы».4 Пәннің мазмұны
4.1 Пәннің тақырыптық жоспары


№ п/п

Тақырыптардың атауы

Сағаттар саны

Дәр.

Тәж.

Зерт.

студ

инд

СӨЖ

1

Ауыл шаруашылығында кәсіпкерлікті (бизнесті) жасау үшін қажетті экономикалық, әлеуметтік және құқықтық шарттар

1

10

2

Нарықтық экономика және бизнес

1

1,5


10

3

Ауыл шаруашылығы – Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп кешенінің басты саласы

1

1,5


8

4

Агроөнеркәсіп кешенінің экономикалық тиімділігі

1

1


8

5

Салалардың ұғымы және оның ауылшаруашылығындағы орны

1

1,5


8

6

Қазақстанның ауылшаруашылығы экономикасының ерекшелігі

1

1


8

7

Нарық және ауылшаруашылығындағы нарықтың механизмі

1,5

1


8
Қорытынды:

7,5

7,5


60  1. Пән тақырыптарының мазмұны


Дәріс сабақтардың мазмұны
1- тақырып. Ауыл шаруашылығында кәсіпкерлікті (бизнесті) жасау үшін қажетті экономикалық, әлеуметтік және құқықтық шарттар

Ауыл шаруашылығында кәсіпкерлік процестің элементтері. Ауыл шаруашылығында кәсіпкерлікті қалыптастыру шарттары: экономикалық, әлеуметтік, құқықтық т.б. Ауыл шаруашылығындағы бизнесті құру үшін қажет шарттар. ҚР ауыл шаруашылығына байланысты заңдар мен заңнамалар.2- тақырып. Нарықтық экономика және бизнес

Бизнес ұғымы, мәні және экономикалық мазмұны. Іскерлікті ұйымдастыру формалары. Нарықтық экономика. Нарықтық экономиканың мақсаттары. Нарықтың негізгі категориялары, мәні. Нарық түрлері. Нарықтың құрылымы. Нарықтың функциялары және нарықтық инфрақұрылым.


3- тақырып. Ауыл шаруашылығы – Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп кешенінің басты саласы

Агроөнеркәсіп кешенінің басты саласы. Нарықтық экономиканың өзіне тән сипаты. Халық шаруашылығы кешенінің барлық құрылымы. Аграрлық сектордың (ауыл шаруашылығы) экономикада алаын ерекше орны. АӨК – нің сферасы. АӨК – нің әр сферасындағы салалары.


4- тақырып. Агроөнеркәсіп кешенінің экономикалық тиімділігі

Аграрлы экономиканың негізгі мақсаттары. Агроөнеркәсіп кешенінің экономикалық тиімділігін бағалау. АӨК – тің өңдеуші салалары. АӨК – нің өнімдерінің іс жүзіндегі технологиялық циклдің кез келген стадиясында өткерілуінің мүмкіндігі. АӨК – нің еңбек ресурстары.


5-тақырып. Салалардың ұғымы және оның ауылшаруашылығындағы орны

Халық шаруашылығының саласы. өнімді нақты пайдалану принципі. Еңбек бөлінісін бірегейлеу. Технологиялық процестер, өндірістік техникалық базалардың ортақтастығы, кадрлар құрамының кәсіптік және мамандықтары, өндіруді және басқаруды ұйымдастырудың жүйелері. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру.


6 – тақырып. Қазақстанның ауылшаруашылығы экономикасының ерекшелігі

Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы экономикасының саласы. Өндірісті жандандыру түрлері. Өндірістің экономикалық формалары. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру. Ауыл шаруашылығында қайта жаңартудың экстенсифті және интенсифті әдістері. Дифференциальды рента. Ауыл шаруашылығы өндірісінің маусымдық факторлары.


7- тақырып. Нарық және ауылшаруашылығындағы нарықтың механизмі

Ауылшаруашылығындағы нарықтың механизмі. Нарық айырбастау сферасындағы әлеуметтік – экономикалық қатынастар. Ауыл шаруашылығын нарықтық қатынастарға көшіру қажеттілігі. Ауыл шаруашылығының өндірістік кооперативтері және мемлекеттік аграрлық кәсіпорын дамыту жолдары. Нарық механизмі – сұраным мен ұсынымның арасында нарықтық тепе – теңдікке қалыптасу процессі. Ауыл шаруашылығы үшін материалды – техникалық ресурстар рыногы. Таза бәсекелестік нарығы. Монополистік бәсекелестік нарығы.


4.3 Тәжірибелік сабақтар мазмұны
2- тақырып. Нарықтық экономика және бизнес

  1. Ауыл шаруашылығында кәсіпкерлік процестің элементтері.

  2. Бизнестің мүмкіндігін анықтау және бағалау

  3. ҚР ауыл шаруашылығына байланысты заңдар мен заңнамалар

  4. Бизнес ұғымы, мәні және экономикалық мазмұны

  5. Іскерлікті ұйымдастыру формалары

  6. Нарықтық экономика ұғымы

  7. Бизнестің ұйымдастыру формасы

  8. Кәсіпкерліктің түрлері

  9. Қазақстандағы ұжымдық-құқықтық формалы кәсіпкерліктер


3- тақырып. Ауыл шаруашылығы – Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп кешенінің басты саласы

 1. АӨК – і жөніндегі ұғым, оның құрамы мен құрылымы

 2. Ауыл шаруашылығы – Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп кешенінің басты саласы

 3. Экономикадағы негізгі салааралық кешендер

 4. Агроөнеркәсіп кешенінің негізгі төрт түрлі сферасы


4- тақырып. Агроөнеркәсіп кешенінің экономикалық тиімділігі

 1. Агроөнеркәсіп кешенінің экономикалық тиімділігі

 2. Аграрлы экономиканың негізгі мақсаттары

 3. Ауылшаруашылығындағы әлеуметтік тиімділіктің көрсеткіштері


5-тақырып. Салалардың ұғымы және оның ауылшаруашылығындағы орны

 1. Салалардың ұғымы және оның ауылшаруашылығындағы орны

 2. Жеке салалар мен қосымша салалар


6 – тақырып. Қазақстанның ауылшаруашылығы экономикасының ерекшелігі

 1. Қазақстанның ауылшаруашылығы экономикасының ерекшелігі

 2. Өндірісті жандандыру

 3. Жай және кеңейтілген жандандыру


7- тақырып. Нарық және ауылшаруашылығындағы нарықтың механизмі

 1. Нарық және ауылшаруашылығындағы нарықтың механизмі

 2. Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығын нарықтық қатынастарға көшіру қажеттілігі негізгі үш факторы

 3. ҚР мемлекеттік саясатының аграрлық секторына байланысты негізгі кезеңдер


4.4 Студенттердің өзіндік жұмысының мазмұны

Студенттердің өзіндік жұмысына кіреді: • дәріс сабақтарына дайындалуы;

 • тәжірибелік сабақтарға дайындалуы;

 • курстың тақыраптарын өздігінен меңгеруі;

 • бақылау жұмысты орындау

 • СӨЖ көлемі сағатпен кестелерде көрсетілді (сырттай, орта кәсіби білім беру негізінде)

СӨЖ+ОСӨЖ мазмұны (1 семестр)
СӨЖ түрі

Есептеу формасы

Бақылау түрі

Көлем, сағ.

1

Дәріс сабақтарына дайындалу
Сабаққа қатысу

9

2


Тәжірибелік сабақтарға

дайындалуЖұмыс дәптері, кес-телерді, формулалар-ды дайындау

Сабаққа қаты-су, жұмыс дәп-терді қарау

15

3


Курстың тақыраптарын

өздігінен меңгеруКонспект

Конспекті қарау

30

4

Бақылау жұмысты орындау6
Барлығы

60


Курстың тақырыптарын өздігінен меңгеруге арналған сұрақтар
1- тақырып. Ауыл шаруашылығында кәсіпкерлікті (бизнесті) жасау үшін қажетті экономикалық, әлеуметтік және құқықтық шарттар

Ауыл шаруашылығында кәсіпкерлік процестің элементтері. Ауыл шаруашылығында кәсіпкерлікті қалыптастыру шарттары: экономикалық, әлеуметтік, құқықтық т.б. Ауыл шаруашылығындағы бизнесті құру үшін қажет экономикалық, әлеуметтік және құқықтық шарттар. ҚР ауыл шаруашылығына байланысты заңдар мен заңнамаларБақылау түрі: ауызша сұрау
2- тақырып. Нарықтық экономика және бизнес

Бизнес ұғымы, мәні және экономикалық мазмұны. Іскерлікті ұйымдастыру формалары. Нарықтық экономика. Нарықтық экономиканың мақсаттары. Нарықтың негізгі категориялары, мәні. Нарық түрлері. Нарықтың құрылымы. Нарықтың функциялары және нарықтық инфрақұрылым.Бақылау түрі: ауызша сұрау
3- тақырып. Ауыл шаруашылығы – Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп кешенінің басты саласы

Агроөнеркәсіп кешенінің басты саласы. Нарықтық экономиканың өзіне тән сипаты. Халық шаруашылығы кешенінің барлық құрылымы. Аграрлық сектордың (ауыл шаруашылығы) экономикада алаын ерекше орны. АӨК – нің сферасы. АӨК – нің әр сферасындағы салалары.Бақылау түрі: ауызша сұрау

4- тақырып. Агроөнеркәсіп кешенінің экономикалық тиімділігі

Аграрлы экономиканың негізгі мақсаттары. Агроөнеркәсіп кешенінің экономикалық тиімділігін бағалау. АӨК – тің өңдеуші салалары. АӨК – нің өнімдерінің іс жүзіндегі технологиялық циклдің кез келген стадиясында өткерілуінің мүмкіндігі. АӨК – нің еңбек ресурстары.Бақылау түрі: ауызша сұрау
5-тақырып. Салалардың ұғымы және оның ауылшаруашылығындағы орны

Халық шаруашылығының саласы. өнімді нақты пайдалану принципі. Еңбек бөлінісін бірегейлеу. Технологиялық процестер, өндірістік техникалық базалардың ортақтастығы, кадрлар құрамының кәсіптік және мамандықтары, өндіруді және басқаруды ұйымдастырудың жүйелері. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру.Бақылау түрі: ауызша сұрау
6 – тақырып. Қазақстанның ауылшаруашылығы экономикасының ерекшелігі

Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы экономикасының саласы. Өндірісті жандандыру түрлері. Өндірістің экономикалық формалары. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру. Ауыл шаруашылығында қайта жаңартудың экстенсифті және интенсифті әдістері. Дифференциальды рента. Ауыл шаруашылығы өндірісінің маусымдық факторлары.Бақылау түрі: ауызша сұрау
7- тақырып. Нарық және ауылшаруашылығындағы нарықтың механизмі

Ауылшаруашылығындағы нарықтың механизмі. Нарық айырбастау сферасындағы әлеуметтік – экономикалық қатынастар. Ауыл шаруашылығын нарықтық қатынастарға көшіру қажеттілігі. Ауыл шаруашылығының өндірістік кооперативтері және мемлекеттік аграрлық кәсіпорын дамыту жолдары. Нарық механизмі – сұраным мен ұсынымның арасында нарықтық тепе – теңдікке қалыптасу процессі. Ауыл шаруашылығы үшін материалды – техникалық ресурстар рыногы. Таза бәсекелестік нарығы. Монополистік бәсекелестік нарығы.Бақылау түрі: ауызша сұрау

Мамандық(тардың) жұмыс

оқу жоспарынан көшірме


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32«Агробизнесті ұйымдастыру» пәнінен

050807 «Агрономия» мамандығы үшін жұмыс оқу жоспардан көшірмеОқу нысаны

Пәннің көп еңбекті қажет етуі

Семестр бойынша бақылау нысандары

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. САғат)Бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лығы


дәр

пр.

зерт

бар

лығы


СОӨЖ

ЖОБ негізінде күндізгі

1

90

15

60

5

-

-

-

5

2

15

7,5

7,5
60

30Ұсынылған әдебиеттер тізімі

Негізгі

 1. Закон РК «Об инновационной деятельности» - «Казахстанская правда», 2002, 9 июля.

 2. Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы. Утверждена Указом Президиума Республики Казахстан от 17.05.2003 г, № 1096

 3. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия. Курс лекций. – М.: Инфра-М, 2006

 4. Васильева Н.Н. Экономические основы технологического развития: Учебн. Пособие для вузов. – М.: Банки и биржи. ЮНИТИ. 2001

 5. Ходжаниязова Ж.Т. Нарық экономикасының негіздері: Оқулық. – Астана: Фолиант, 2007.

 6. Нұрғалиева А.А. «Ауылдық аудандарда әлеуметтік инфрақұрылымды дамытудың экономикалық механизмі» / монография. Павлодар, Кереку баспасы 2011. – 178б.


Қосымша

 1. Райсберг Б.А. Курс управления экономикой. – СПб: Питер, 2003

 2. Киорринг В.И. Теория, практика и искусство управления / Учебник для вузов. – 2-е изд. Изм. и доп. – М.: Норма, 2004

 3. Фатхутдинов Р. Производственный менеджмент. – М.: ЮНИТИ, 2002

 4. Экономика, организация и планирование промышленного производства./Под ред. Лисицына Н.А.. – Минск: Высшая школа.2001

 5. Статистический ежегодник Казахстана (ежегодный). – Алматы

 6. Промышленность Казахстана и его регионов. /Статистический сборник (ежегодник). – Алматы 2007.

 7. Тойкин С.Қ. және т.б. Аграрлық экономика, Семей, 2007Жұмыс оқу жоспарының келісу парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/35


2011-2012 оқу жылына арналған


«Агробизнесті ұйымдастыру» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасының келісу парағыКелісу парағы

Шығарушы кафедра

Кафедра меңгерушісінің

аты-жөні

Қолы

Келісу күні

1

2

3

4

«Агротехнология»кафедрасының

меңгерушісі

У. Х. Альмишев
Достарыңызбен бөлісу:

zagladin-n-v-istoriya-rossii-i-mira-v-xx-veke-11-klass.html
zaglavie-stati-v-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-yazik-kultura-obshestvo-avtori.html
zaglyanite-v-zerkalo-vremeni.html
zagolovki.html
zagolovok-daniya-deyatelnost-informacionnoj-sluzhbi-politicheskoj-bezopasnosti-v-godi-holodnoj-vojni-2-chasti.html
zagolovok-latinskaya-amerika-mirovoj-lider-v-oblasti-proizvodstva-kofe-chast-2.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/prilozhenie-8-publichnij-doklad-po-itogam-2010-2011-uchebnogo-goda.html
 • writing.bystrickaya.ru/administrativnaya-zhaloba-kak-sredstvo-zashiti-prav-grazhdn-ot-nezakonnih-dejstvij-bezdejstviya-dolzhnostnih-lic-i-specifika-ee-pravovogo-regulirovaniya-v-tamozhennih-organah-chast-2.html
 • credit.bystrickaya.ru/pod-redakciej-n-m-nazarovoj-stranica-4.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/v-p-pazilovoj-oformlenie-perepleta-hudozhnika-e.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/nauchno-obrazovatelnij-kompleks-irkutskoj-oblasti-vzaimovigodnoe-sotrudnichestvo-s-kitaem.html
 • lecture.bystrickaya.ru/82-profilaktika-i-preventivnie-meropriyatiyapreduprezhdeniya-rasstrojstv-golosa-lavrova-e-v-logopediya-osnovi-fonopedii.html
 • abstract.bystrickaya.ru/37-0000-6-armatura-promishlennaya-truboprovodnaya-obsherossijskij-klassifikator-produkcii-ok-005-93-moskva.html
 • turn.bystrickaya.ru/otkuda-v-kabardinskom-yazike-obilie-tyurkskih-slov-prichem-dovolno-arhaichnih.html
 • control.bystrickaya.ru/edmaya-chast-upanishadi-perevod-i-predislovie-a-ya-sirkina.html
 • textbook.bystrickaya.ru/ii-iii-zhne-iv-sanatti-nisandar-shn-orshaan-ortani-emissiyasina-rsat-beru-memlekettk-izmet-ii-iii-zhne-iv-sanatti-nisandar-shn-orshaan-ortani-emissiyasina-rsat-beru.html
 • tests.bystrickaya.ru/mchs-predupredilo-o-vozmozhnih-chrezvichajnih-situaciyah-v-krasnodarskom-krae-iz-za-silnih-dozhdej-grada-i-shkvalistogo-vetra-informacionnoe-agentstvo-itar-tass-16082011.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/nejtronnie-zvyozdi-pulsari-chast-2.html
 • reading.bystrickaya.ru/marina-pugacheva-topiki-16-12-2011.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/opravdanie-detstva-kak-fenomena-kulturi.html
 • uchit.bystrickaya.ru/turali-azastan-respublikasini-kmet-auli-eted.html
 • college.bystrickaya.ru/25-sposobov-zavoevat-raspolozhenie-lyudej-stranica-6.html
 • assessments.bystrickaya.ru/delam-yunesko-mid-rossii-pri-sodejstvii-byuro-yunesko-v-moskve-moskva-noyabr-2003g-rossiya-yunesko.html
 • lesson.bystrickaya.ru/obraz-delovoj-zhenshini-v-sredstvah-massovoj-informacii.html
 • report.bystrickaya.ru/izmenenie-zayavok-i-ih-otziv-tendernaya-dokumentaciya-po-zakupke-rabot-po-remontu-tehnicheskomu-uhodu-i-obsluzhivaniyu.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/radiozhurnalistika-v-voprosah-i-otvetah-programma-uchebno-oznakomitelnoj-praktiki-i-kurs-i-proizvodstvennoj-praktiki.html
 • diploma.bystrickaya.ru/vospitanie-i-obuchenie-v-drevnerusskom-gosudarstve-hi-xv-vv-chast-24.html
 • university.bystrickaya.ru/gendernij-aspekt-mestoimennoj-referencii.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-10-principi-i-prakticheskoe-primenenie.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tema-opita-proektno-issledovatelskaya-deyatelnost-uchashihsya-na-osnove-kraevedcheskih-materialov-kak-sredstvo-povisheniya-motivacii-k-izucheniyu-anglijskogo-yazika.html
 • bukva.bystrickaya.ru/planirovaniya-lipeckoj-oblasti-stranica-12.html
 • predmet.bystrickaya.ru/sintez-nauki-religii-i-filosofii-stranica-17.html
 • credit.bystrickaya.ru/osnovnie-vivodi-avtonomnie-elektronnie-stimulyatori-organov-i-tkanej.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/chem-blizki-mne-nravstvennie-ideali-novih-lyudej-po-romanu-chernishevskogo-chto-delat.html
 • tasks.bystrickaya.ru/325-svedeniya-o-nalichii-u-emitenta-licenzij-620010-rossiya-gorod-ekaterinburg-hibinogorskij-pereulok-33-informaciya.html
 • znanie.bystrickaya.ru/administraciya-taseevskogo-rajona-krasnoyarskogo-kraya-postanovlenie-stranica-2.html
 • composition.bystrickaya.ru/otchet-o-funkcionirovanii-sistemi-menedzhmenta-kachestva-i-neobhodimosti-uluchsheniya-naimenovanie-podrazdeleniya.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/posle-vihoda-v-svet-moej-knigi-v-plenu-illyuzij-posvyashennoj-borbe-s-potrebleniem-alkogolya-proshlo-nemnogim-bolee-pyati-let-chto-zhe-zastavlyaet-menya-snova-vzyat-stranica-9.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/raskol-v-socialnoj-sisteme-a-dzh-tojnbi-postizhenie-istorii.html
 • composition.bystrickaya.ru/politika-mezhdunarodnogo-valyutnogo-fonda-v-latvii.html
 • notebook.bystrickaya.ru/gosudarstvennaya-adresnaya-socialnaya-pomosh-naseleniyu-vdoklade-otrazheni-meri-prinimaemie-gosudarstvom-po-realizacii.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.